Reklamacje

Jeśli dostarczone klientowi produkty posiadają widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy zareklamować to przewoźnikowi.

Należy spisać protokół szkody zawierający informacje o faktycznej dacie i godzinie dostawy, zaznaczyć na nim opcję "uszkodzone opakowanie"

oraz niezwłocznie skontaktować się e-mailem lub telefonicznie ze Sklepem.

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie poinformować o tym Sklep dostarczając dokumentację fotograficzną uszkodzenia / wady korzystając z formularza kontaktowego.