Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej przez firmę:

Fotobraz
Monika Kwiatkowska
Grzybowa 124 65-130 Zielona Góra do której należy sklep puchpol.pl 

1. Zamówienia w Sklepie Puchpol mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sklepem Puchpol.
4. Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest poprawne wypełnienie przez Kupującego, znajdującego się na stronie Puchpol, odpowiedniego formularza.
5. Puchpol zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy formularz wypełniony przez Kupującego będzie zawierał niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane.
6. Przyjęcia zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową. Sklep na bieżąco informuje Kupującego o zmianach statusu zamówienia drogą elektroniczna.
7. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, UPS.
8. Ceny oferowanych produktów znajdujące się w witrynie internetowej Puchpol zawierają podatek VAT.
9. Do całkowitej wartości zamówienia zostają doliczone koszty pakowania, zabezpieczenia i dostarczenia przesyłki, które są określone dla każdego produktu.
10. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności.
11. Kupujący ma prawo odmówić odbioru zamówionego towaru oraz domagać się zwrotu pieniędzy jedynie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia zamówionego przedmiotu.
12. W momencie zakupu Kupujący akceptuje, że medium elektroniczne, jakim jest strona WWW może powodować w niewielkim stopniu różnice w kolorach pomiędzy prezentowanym na stronie WWW i otrzymanym produktem.
13. Ewentualne reklamacje dot. zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres sklep@puchpol.pl
14. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Konsument ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w linku obok. Formularz zwrotu towaru.
15. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
16. Dostawa następuje poprzez wysłanie klientowi towaru na wskazany adres. Termin realizacji zamówienia podany jest na karcie produktu i liczony jest od momentu potwierdzenia otrzymania pełnej kwoty lub informacji o formie płatności za pobraniem.
17. Jeśli dostarczone klientowi towary posiadają widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy zareklamować to spedytorowi / przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się e-mailem lub telefonicznie ze Sklepem Puchpol.
18. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie poinformować o tym Sklep.
19. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
20. W przypadku wysyłki zagranicznej wymagana jest przedpłata. W takim przypadku wysyłka ustalana jest indywidualnie i prosimy zapytania tego typu kierować na e-maila sklep@puchpol.pl